2018 m. gegužės 16 d., trečiadienis

Kauno klerkai neatitinka sveiko proto NORMOS, todėl jų veiklos galiojimas turėtų būti sustabdytas

Vaikams čia gera mokytis
Šiuo straipsniu pabandysiu paneigti dar vieną MELĄ, jog V. Bacevičiaus pradinė mokykla, esanti Žaliakalnyje, yra avarinio stovio ir neatitinka kažkokių NORMŲ.


V. Bacevičiaus pradinei mokyklai sustabdytas higienos pasas, nes ji neatitinka higienos normų. Kągi, kągi... 

Visų pirma, susimąstykime kas apskritai yra norma ir kaip jos atsiranda. Šiame pasaulyje ilgiau gyvenę žmonės žino, jog per jų amželių įvairios normos keitėsi bent po keletą kartų. Kai nebūtų keista, bet egzistuojant įvairioms normoms gyvenimas tekėjo ir viskas būdavo gerai. 

Kas yra norma? Tai socialinis susitarimas, kad va, nuo šio momento gyvensim taip, o ne kitaip. Visgi mes nesirenkame į kokias nors sueigas ir nesprendžiame kokios tos normos turi būti. Susėda prie stalo specialistai: Petras, Jonas, Anupras ir Onutė ir sutaria, jog va, nuo šiol žaisime pagal tokias taisykles - normos bus tokios. Kazimieras turi antspaudą ir parašo galią. Jis dokumentą suantspauduoja, pasirašo ir tai tampa nepajudinama norma, kurios nevalia nė per milimetrą peržengti. Nors juk, jei peržengsi nieko blogo neatsitiks - pasaulis nesugrius. Taip pasaulis negriūva ir Žaliakalnio progimnazijoje - nors salė ir neatitinka higienos normos reikalavimų, joje visgi vaikai treniruojasi, žaidžia. V.
Bacevičiaus mokykla irgi turi puikią sporto salę. Ji mažoka, bet turi. Ji normos neatitinka, bet salė nepriklausomai nuo to egzistuoja ir ten mokiniai sportuoja. Gražiu oru, kaip ir visų mokyklų mokinukai, "bacevičiukai" eina laukan ir savo sporto aikštėje irgi sportuoja. Žinoma, ji nėra tokia, kaip tarkim, Panemunės pradinės mokyklos, bet jei savivaldybė V. Bacevičiaus mokyklai skirtų pinigų - ji tas normas atitiktų. Nepaisant viso to, kai kurie valdininkai įsigudrina savo raštuose netgi teigti, kad V. Bacevičiaus mokykla neturi sporto salė. Bet pažvelkite į nuotrauką - ji yra!

Kas yra norma? Ar jūs žinote, kodėl geležinkelio vėžės plotis yra toks o ne kitoks? Beje pasaulyje yra
120 skirtingų geležinkelio vėžių, o tas reiškia, jog egzistuoja 120 normų ir nuo to pasaulis nesugriūva. Plačiai nesigilinsiu į geležinkelio vėžės atsiradimo istoriją. Konstruojant pirmuosius garvežius ašių plotis tarp ratų buvo tiesiog nusižiūrėtas nuo arkliais traukiamų vežimų ašių pločių, o šių atsiradimą ko gero įtakojo Romos imperijos kelių plotis ir t.t. Taigi, norma yra tiesiog susitarimas (nebūtinai paremtas kokia nors logika ar tyrimais), bet jei nuo jos nukrypstama tikrai neatsitinka nieko blogo. Tačiau, jei siekiama kokių nors interesų, kaip šiuo atveju dėl V.Bacevičiaus mokyklos, normos įgyja ko ne lemiamą reikšmę. Tarp kitko netgi visokie tyrimai, kuriais remiantis gali būti kuriamos normos, netgi tie kinta.

Tie "baisieji" tualetai, kurie "neatitinka" normos
Tarkim, daug kalbama apie V. Bacevičiaus mokyklos tualetus, kad jų per mažai. Tačiau jie yra. Ir netgi yra atskiri tualetai berniukams ir mergaitėms - ir ne po vieną. Ir jie įrengti padoriai. Juose esama kriauklių rankoms nusiplauti - pažiūrėkite į nuotraukas. Taip, sienos ten nėra labai gražios, bet juk dėl to niekas kitas ir nekaltas, kaip pati Kauno savivaldybė, jos administracija. Vaikštinėjau po mokyklą ir nepastebėjau, kad tualetų vaikams būtų per maža - prie durų nestovėjo eilės. Prisiminkime, o kiek pirmokams-trečiokams tenka tualetų standartinėje, sovietmečio statytoje mokykloje? Paprastai vieno aukšto klasės naudojasi tokiu pat skaičiumi tualetų, kaip ir V. Bacevičiaus mokinukai. Tačiau kodėl ten nepažeidžiamos kokios nors higienos normos? Todėl, kad bendras tualetų skaičius mokykloje atitinka NORMAS, nors tie pirmaklasiai šiaip jau negali lakstyti po visos mokyklos tualetus - jie gyvena savo erdvėse, su savo ribotu tualetų skaičiumi. Taip, V. Bacevičiaus pradinės mokyklos tualetai neturi durų, bet turi plastikines uždangas. Tokios pat uždangos naudojamos ir prekybos centruose, kurie irgi turi kažkokias normas. Bet vėlgi, jei savivaldybei pagailo pinigų įstatyti į tualetus duris, šiuo atveju
Kriauklytė tualete
mokyklos tėvų bendruomenė nekalta. Ji pasirūpino tuo, kuo galėjo - jie savo lėšomis suremontavo klases. Įsidėmėkit! - V. Bacevičiaus pradinės mokyklos klasės atrodo dailiai ne dėl to, kad savivaldybė skyrė lėšų, o dėl to, kad tėvai patys jas atremontavo ir tai darė ištisos tėvų kartos eilę dešimtmečių. Tai vėlgi prasilenkia su NORMA. Bet į tai nekreipiama dėmesio. Yra nenormalu, jog tėvai savo lėšomis turi remontuoti valstybinę mokyklą, kuri jai nepriklauso, kuri nėra jos turtas. Keistai nuskambės, bet šiuo atveju STT turėtų atlikti tyrimą, kodėl Kauno savivaldybė pažeidžia NORMAS ir priverčia tėvus mokyklos remontui eikvoti savo asmeninius pinigus. Juk valstybė nėra saviveiklos būrelis. Jei nėra pinigų tualeto durims įstatyti - nereikia statyti paminklų už milijonus eurų. Nė viena šeima taip
Sporto salė
nesielgia - neperka automobilio, jei neturi buto durų. Pirmiausia įsistato duris. Tačiau mūsuose vis dar vyrauja saviveiklinė valdžia ir politikieriai ir mes nuolat stebime mokyklinio lygio jų intermedijas, nors jau laikas būtų rimtiems spektakliams.

Valdininkai, nors iš tiesų man labiau patinka juos vadinti klerkais, labai lengvabūdiškai mėgsta mėtytis frazėmis: "V. Bacevičiaus prasdinė mokykla yra avarinės buklės". Taip, ji iš išorės atrodo baisiai ir tragiškai, nes be galo seniai dažyta. Bet vėlgi, tai yra pačių klerkų aplaidumas. Turėtų būti baudžiamas kiekvienas esantis ir buvęs klerkas, kuris nepadėjo reikiamo parašo reikiamu metu ir neskyrė lėšų mokyklos remontui. Tai nusikaltimas visuomenei, nes JIE nesaugojo visuomeninio turto.
Sporto salės inventorius
Bet ar tikrai pastatas yra avarinės buklės? Pasižvalgykite po klases, po jos koridorius. Argi nuotraukose matote, kad klasės būtų avarinio stovio? Argi jos neaprūpintos visu kuo, ko tik reikia šiuolaikiniam mokymui: kompiuteriai, projektoriai, televizoriai... Kiekvienoje klasėje kriauklytės atsigerti, vandeniui įsipilti, rankytėms nusiplauti. Pasižiūrėkite, ar suolai kokie nors aplūžę. Štai vienoje klasėje mokytoja sustumdė suolus, taip, kad patogiau būtų vaikus mokyti. Ne todėl, kad klasės ploto per mažai - klasės čia erdvios, šviesios saulėtos.

Vaikai sportuoja jaukioje aplinkoje
Užsukime į sporto salę. Taip, ji nedidelė, bet ji jauki, sutvarkyta su reikiamu inventoriumi, suoliukais, čiužiniais... Ko dar trūktų? A, trūksta kvadratinio metro! Neatitinka NORMOS. Beje, savivaldybės klerkai irgi neatitinka sveiko proto NORMOS, bet dėl to iš jų neatimamas pasas ar leidimas valdyti miestą.

V. Bacevičiaus mokykla turi ir jaukią biblioteką. TURI. Turi ir valgyklėlę. Pažiūrėkite į nuotraukas. Ar tai avarinio stovio pastatas? Ar klasės yra tokios baisios, kaip visus gąsdina Kauno miesto klerkai?

Taip, mokyklėlė neturi vaikams rūbinės, bet jei direktorė p. Bugenienė užleistų savo kabinetą rūbinei, ji atsirastų. Juk mokykloje dar yra patalpų, kuri ji galėtų įsikurti - visatiek nelabai ką veikia. Juk
Valgyklėlė
mūsuose yra tokia praktika, kai direktoriai užleidžia mokiniams savo kabinetus. Štai iš Žaliakalnio progimnazijos direktorius p. Janauskas, prispaustas Kauno valdininkų ir neturėdamas jokios išeities irgi pasiūlė užleisti savo kabinetą, kad tik mokiniams būtų geriau. Kad būtų įgyvendinta ta NORMA.

Kiekvienoje, kalsėje, kurioje lankiausi, mokytojos manęs klausė: "Kodėl su mumis šitaip elgiamasi?!".

Ką aš joms galėjau atsakyti? Todėl, kad pažeidžiama sveiko proto NORMA.

Ko jūs dar nepamatėte nuotraukose? Patikėkit manimi, klerkai jose nieko nemato, jei šiuo metu ir
Ruošiamasi vaikų pietums
apžiūrinėja jas. Jų pakalikai kalba, jog tualeto duryse nėra kabliukų. Mielieji - nėra durų, nes Kaunas neturi pinigų ir tai yra gėda... Na, tarkim, gėda prieš Vilnių. O jei Kaunas ir turi, tai visi jie yra ne jo, o gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, pasinaudojant tokiais objektais, kaip V. Bacevičiaus pradinė mokykla. Reikiamoje dokumento eilutėje "vieningi žmonės" įrašė, jog jiems pinigai bus reikalingi paveldui išsaugoti. Bet čia kaip ir su rinkiminiais pažadais - vos tik pinigai atėjo į Lietuvą, į Kauną, jie "išsilakstė" kas sau - ten "KUR REIKIA". Durims pritrūko. 

Va, dabar tai išsižiosite... Kauno regiono plėtros iki 2020 metų plane, “Plėtros strategijos” dalyje nurodyta, jog “Ugdymo aplinkų modernizavimui” iš viso bus skiriama 9.840.000 litų (2.849.860,90
Bibliotekėlė
Eur), iš kurių 7.616.000 Lt (2.223.130,30 Eur) - ES struktūrinių fondų lėšos. Durims pritrūko... dažams pritrūko... durų kabliukams pritrūko...

O jei visgi kalbėt apie durų kabliukus... Mielieji, tai yra atgyvena - dabar yra puikių durų rankenų su skląsčiukais. Taigi, "pimpačkiukai", kurie labai ginate viešojoje erdvėje savo šeimininkus, reikėtų progresyviau mąstyti, o ne vien loti. Ką jūs darysite, kai šeimininkai pasikeis?

Na, ir kadangi pradėjome nuo normų, prie jų ir grįžkime. Ar atkreipėte dėmesį, jog valstybinėms ir privačioms mokykloms egzistuoja SKIRTINGOS NORMOS ir kažkodėl ugdymas nuo to nenukenčia. Jei valstybinėje mokyklos klasėje yra tik 16 mokinių - tragedija. Sakoma, jog klasė nesukomplektuota - bėda, bėda, pasaulio pabaiga. Tuo tarpu
Bibliotekėlė
privačioje mokykloje mokinių skaičius klasėje iki 16 yra NORMA. O teigiama, jog jei klasėj mokinukų yra tik 10 - tai apskritai yra ne tik, kad norma, bet ir gėris. Kodėl taip yra? Kad suprastumėte, užsukite į bet kokią elektroninę parduotuvę - ten yra "krepšeliai". Kiek turi pinigų, tiek į juos prisikrauni. Valstybės klerkai irgi sugalvojo "krepšelius". Jie ten makaluojasi su tais krepšeliais ir jeigu mokykloje nesusirenka reikiamas kiekis "krepšelių", o jei dar ir jų turinys susimakaluoja, viskas - mokyklą reikia uždaryti, sunakinti. OPTIMIZUOTIS! Nes matote, valstybė yra biedna, kaip kulnas.

Tai ne "šiaurietiška" mokyklėlė, o tautiška.
Dvi skirtingos NORMOS! Štai pacituosiu 2018m. gegužės 11d. LR Švietimo ir mokslo ministerijos aiškinimą: "Nevalstybinės mokyklos steigėjas gali priimti sprendimą mokyti vaikus esant mažesniam vaikų skaičiui klasėje, pagal turimas lėšas taikyti savo darbuotojų apmokėjimo tvarką, pasirinkti ugdymo turinį pagal savitą pedagoginę sistemą, už mokymąsi rinkti papildomai lėšų iš tėvų ir vykdyti kitas veiklas. Pagal teisės aktus to negali taikyti savivaldybių mokyklos". Argi ne akivaidu, jog kalbama apie skirtingas NORMAS. Vadinasi vienu ir tuo pačiu metu sėkmingai gali gyvuoti skirtingi normatyvai ir vaikų ugdymas nuo to nenukenčia. Nesvarbu, kad šiuo atveju mes nekalbame apie higienos normas. Mes kalbame apskritai apie NORMAS, APIE KAŽKIENO SUGALVOTAS ŽAIDIMO
Vaikai čia skatinami skaityti knygas
TAISYKLES, pagal kurias privalome žaisti, dėl kurių privalome bylinėtis teismuose ir įrodinėti, kad mes irgi žmonės, nors apie mus "Žmonės" nerašo. Mes apskritai žiniasklaidai nelabai įdomūs. Žiniasklaidai labai įdomios visokios rietenos, cirkai, atrakcijos. Jeigu į Kauną į privataus kapitalo šventę atvyko p. Skvernelis ir toje pat šventėje dalyvavo ir V. Matijošaitis - tai jau žiniasklaidai labai įdomu. Bet iš tiesų niekam neįdomu, ką jie privačioje aplinkoje kalbėjo ir kokia informacija pasidalijo. Tai be abejo visiems praslydo pro akis. Sąsajos šiais laikais menkai kam rūpi, nebent kažkas kažkur kažkam užliptų ant nuospaudos.

Mes keikiame sovietmetį, bet net komunistai, tie prakeikti raudonieji taip žiauriai nesielgė su
Mokytojai čia aprūpinti visomis šiuolaikinėmis priemonėmis
švietimu, kaip dabartiniai klerkai - lietuviai, patriotai. Aš pats mokiausi mažoje kaimo mokyklėlėje. Mūsų, pirmoje klasėje buvo 7 mokiniai. Antroje klasėje - 8. Nepaisant to, mokyklos neuždarinėjo, nenaikino, o aš vistiek ne prasčiau, nei dabartiniai mokinukai išmokau ir skaičiuoti, ir skaityti. Ir netgi prieš du metus, grynai eksperimento dėlei buvau įstojęs į valstybinės apmokamas dienines Kauno Medicinos universiteto studijas, į mediciną. man net nereikėjo laikyti egzaminų, nes mano visokių atestatų pažymiai yra tokie geri, jog iš tais metais reikiamų 8 balų surinkau 10. Čia jums tik pavyzdys, jog mokymuisi nekenkia nei politinė sistema, nei mažos klasės, nei mažas mokinių skaičius klasėje. Bet užtat, kai antroje klasėje patekau į didžiulę miesto mokyklą - visam gyvenimui patyriau psichologinę traumą, nes patekau į skruzdėlyną.
Vaikams čia smagu mokytis

Žinoma, kai neatėjo naujieji laikai, mano vaikystės mokyklėlę sunaikino. Tačiau spjaukim į tą sovietmetį - tai buvo okupacija ir tai ne pavyzdys, ar ne. O aš ne "vatnikas", kaip dabar labai mėgstama vienas iš kitų tyčiotis. Patyčios šiais laikais irgi yra NORMA. Tyčiotis iš mūsų, tėvų bendruomenės - irgi NORMA.

Keliaukim į tarpukarį. Tada jokių "krepšelių" nebuvo, bet tada švietimui buvo skiriama net 12 proc. valstybės biudžeto! Ar suvokiate šį procentą?! Lietuvoje 4-jame dešimtmetyje veikė 2300 mokyklų! Taip buvo įdiegtas tautiškumas, patriotizmas ir tai tarsi paruošė ateities kartas artėjančioms trims okupacijoms, net 50 m. užtrukusiam sovietų valdymui (plačiau apie taiskaitykite
Lietuvių literatūros pamoka: supažindinama su V. Kernagio kūryba


čia>>). O kam ruošiamės dabar?

Vakar mano kolegė, žurnalistė, su kuria 1992 metais baigėme studijas, paskaičiusi paskutinį mano straipsnį, pasakė:

-Bet Pranai, tai kova su vėjo malūnais!

Jeigu mes taip mąstysime, tapsime vergais. Tas kuris nekovoja už savo vaikus, už jų ateitį, už LAISVĘ RINKTIS - tas pasmerktas vergauti.

Kiekvienoje klasėje yra kriauklytės
Jeigu jums dabar rašau, turiu būt dėkingas ne sovietmečiui, kurio metu augau, mokiausi ir studijavau, o tarpukario Lietuvai, kurios valdininkai švietimui skyrė 12 proc. Todėl mano seneliai išmoko rašyti, skaityti ir mąstyti. Ir to paties jie išmokė mane. Tarpukaris mane paruošė šiam laikmečiui, kad kovočiau už V. Bacevičiaus mokyklos išlikimą, kaip valstybinės, kaip mokyklos, kuri leistų rinktis. Kad piliečiai turėtų pasirinkimą ne vien tarp privačių mokyklų. Kad mokykla būtų tautiška, lietiuviška, o ne kokia nors "herojiška", "šiaurietiška", "eruditiška"... Juk mes vis dar lietuviai. Ar jau nebe?

Medikai, kad galėtų gydyti žmones studijuoja ilgai, o paskui dar ilgai dirba pameistriais - 10 metų atpila rezidentūroje. Kodėl? Todėl, kad jie atsakingi už žmogaus gyvybę, todėl, kad už klaidas jie gali sėsti už grotų. Tuo tarpu politikai ir valdininkai, kurie kuria mūsų gyvenimo NORMAS į valdžią gali patekti be jokių didelių mokslų, tarsi nebūtų jokios atsakomybės. O juk ji yra tokia pat kaip gydytojų ir netgi svarbesnė, nes nuo jų sprendimų priklauso ne gyvybė, ne sveikata, o kiekvieno piliečio asmeninis gyvenimas. Jei tau politikai sukniso gyvenimą, jo nepakartosi. Jei tau gydytojas sukniso sveikatą, tu dar turi šansą išsigydyti pas kitą daktarą.

Mes neradome užtarimo Seime, švietimo ir mokslo komitete. Tai ko jie verti? Už ką jie gauna algas?
Ko jie ten trina riebiais užpakaliais kėdes? Ir maža to, mes dar priversti kasdien klausytis jų rietenų. Lietuvą turėtų valdyti ne visokie valstiečiai, konservatoriai, socialdemokratai, liberalai - jie nieko verti, nes neatitinka SVEIKO PROTO NORMOS, neturi tam TINKAMOS LICENZIJOS - Lietuvą turėtų valdyti išmintingi žmonės. Visa kita yra tik pliurpalai. Lietuvis kurdamas normas žvalgosi į kitas šalis ir lyginasi. Nereikia lygintis - visos pasaulio valstybių valdymo sistemos yra atgyvenos, praėjusių amžių artefaktai. Lietuvoje valdymo sistema turėtų būti kitokia ir technologijos tai jau įgalina. 

Šis straipsnis be pabaigos... nes šįkart aš nesilaikiau NORMOS.2018 m. gegužės 15 d., antradienis

Kauno valdininkas - dvikojis, beplunksnis gyvūnas arba nepatogi statistika


430-oji istorija. V. Bacevičiaus pradinėje mokykloje mokosi 72 proc. vaikų iš Žaliakalnio, 3,6 proc. iš centro ir senamiesčio, 20 proc. iš kitų miesto rajonų, 8 proc. iš rajono ir "tolimojo kaimo".

Kas yra "tolimasis kaimas"? Negi jūs manote, jog pavyzdžiui, Kulautuvoje ar Biruliškių kaime gyvenantis vaikas kas rytą vežiojamas į mokyklą? Ne, jis ten negyvena, jis ten tik registruotas. Jis gyvena Žaliakalnyje - pas tetą, senelę ar išsiskyrusią mamą ar tėtį. Tad teisingumo dėlei prie 72 reikėtų dar pridėti ir tuos 8 proc.

Negi manote, jog vaikui, nepatekusiam į kokią nors senamiesčio valstybinę mokyklą, geriausia išeitis trenktis kur nors į Viljampolę ar Šilainius? Tad nenusižengsim tiesai, jei prie vietinių vaikų pridėsim ir tuos 3,6 proc.

Jūs nesuvokiate skaičių? Jums procentai yra svetima? Tokiu atveju pažvelkite į žemėlapį -
Raudoni taškeliai - dalis vaikų lankančių V. Bacevičiaus pradinę mokyklą
nepatingėjau pagal tikslius duomenis sudėlioti jame taškus. Kiekvienas raudonas taškas tai vaikas, lankantis V. Bacevičiaus pradinę mokyklą. Pedantiškas darbas, bet ko gero, nėra kitos išeities kaip taip, o ne kitaip parodyti, kad mūsų bendruomenė nėra asilų ar užsispyrusių ožių ir ožkų kompanija.
Kodėl valdininkų lūpose vis skamba tas magiškas procentas - 30? Ogi todėl, kad jie dirba kaip bejausmės programos - nėra gatvės sąraše, priskirtos mokyklai -  ji ir nepatenka į procentą. Kas man gali nuneigti, jog Paparčių g. (šalia Vydūno al.), K. Petrausko g., J. Basanavičiaus g. (šalia žydų kapinių), Tulpių g., Parodos g., Kauko al., Benediktinių g., Lietuvių g., Sasnausko g. nėras Žaliakalnio gatvės. Kas gali nuneigti, jog visų tėvų, gyvenančių šiose gatvėse, vaikams itin patogu nepavojingomis gatvelėmis, neapkrautomis eismu iš mokyklos grįžti pėsčiomis. Na, tarkim, kaip toli nuo V. Bacevičiaus mokyklos nutolusi Kauko al.? Bet ji nepriskirta mokyklai! 
Valdininkų sukurptas teritorijų priskyrimas dviems Žaliakalnio mokykloms

Ar niekas nepagalvojote, jog teritorijų priskyrimas mokykloms apskritai yra klaidingas ir ydingas metodas? Tas kriterijus  labai primityvus. Tačiau norint ką nors saugalvoti naujo, reikia pasukti makaulę - lengviausia yra "ekonomiškai optimizuoti". Įlipome į informacinių technologijų amžių, o vis dar mąstome kaip viduramžiais. Ne, mūsų galvos veikia gerai, viduramžiuose vis dar tebegyvena visokio plauko politikai, kurie bet kur įžvelgia sąmokslus. Mielieji politikai, piliečiai tuo neužsiima - tai jūs verdate savo sultyse. 

Iš kur mano žemėlapiuose tie duomenys, mielieji valdininkai?

Ogi metęs visus savo asmeninius darbus, spjovęs į šeimą, sėdau ir surankiojau juos plikomis rankytėmis. Ne mano darbas kapstytis švietimo strategijoje. Aš moku mokesčius, jūs iš jų gaunate algas, tačiau vartote tik popieriukus, o man tenka įrodinėti, kad aš ir mes tėvai esame ne asilai, bet žmonės. 
Kauno Žaliakalnis

Absurdiška įrodinėti, jog tu esi ne asilas. Tau sako: "Tu turi 4 galūnes, vadinasi esi asilas". Aš sakau: "Turiu rankas ir kojas - esu žmogus". Tačiau klerkas pasisukęs ant kulno man vėl sako: "Bet tu turi 4 galūnes". 

Kažkam šovė į galvą... net ne paslaptis kam... Juk S. Lozoraičio mokykloje meras V. Matijošaitis lankėsi, apžiūrinėjo tušias patalpas... Kam šovė ta "briedova" idėja V. Bacevičiaus mokyklą perkelti į Viljampolę, anapus Nėries upės, kai Viljampolėje gyvena tik VIENAS vaikas, lankantis mūsų mokyklą. Jis gyvena Kelmės gatvėje - matote, kaip esu gerai informuotas. Net 26 proc. vaikų gyvena dar tarpukariu pravardžiuotame "Italjankos" rajone, nes tada A. Mackevičiaus gatvė buvo vadinama Italijos gatve) ir kažkokiam asilui šauna į galvą paika mintis, jog tos šeimos leisis nuo kalno ir per kamščius rytais veš savo vaikus į Viljampolę! Ar bent žinote kur Kaune Viljampolės rajonas? O gal manote, jog mūsų vaikai apžergę dviračius žiemos laike pasileis į Viljampolę dviračių takais?

Ne ką protingesnė idėja, jog tie 26 proc. vaikų kažkodėl turėtų keliauti į geroookai tolimesnę Žaliakalnio progimnaziją ir susigrūsti sausakimšoje mokykloje. Ar matote žemėlapyje tokį žalią plotą? Tai yra Kalpoko gatvės gilus slėnis, kurį pėčiomimis sunku įveikti. Tėvams tektų prieš srovę, rytinių kamščių metu brautis per Savanorių prospektą. Ačiū! Mes, tėveliai, žemai lenkiamės idiotams, kurie nepakelia galvų nuo baltų popieriaus lapų. 

Ar žinot, kas yra miesto legendos? Viena iš jų, jog V. Bacevičiaus pradinėje mokykloje Žaliakalnio vaikų mokosi tik 30 proc., o visi kiti neva iš viso miesto. Kaip matote, tai melas. Juodas melas! Bjaurus melas! LR Seimo Švietimo ir mokslo komitete nė neraudonuodamas taip aiškino Švietimo ministerijos klerkas. Bandė net žemėlapius kloti ant stalo, tarsi aš būčiau ne kaunietis ir nežinočiau kur aš pats gyvenu. Jo klausiu: "Kas tau sakė?" Boba vienakė. Ne, jis atsakė: "Duomenys iš Kauno savivaldybės."

Lygiai taip pat net susiriesdamas meluoja Kauno švietimo skyriaus vedėjas V. Mažeika. Lygiai taip pat meluoja visa be išimties "Vieningo Kauno" šutvė su visais popovais. Meluoja ir nosys netįsta. O juk jie buratinai. Jie medinukai. Ištraukė iš kažkokių debesų tą 30 procentų ir nors tu kuolą ant galvos tašyk. Jeigu tai yra bado-maro laikų statistika, tokiu atveju, mes drąsiai galime teigti, jog V. Bacevičiaus mokykloje šiuo metu mokosi 500 vaikų. Bet mes ne buratinai - taip buvo, kol miesto valdžia dar nesmaugė mokyklos. Dabar liko tik 150. 

Mes visai tai vieningai Kauno kompanijai aiškiname... ĮRODINĖJAME!... jog tie procentai atsirado dėl ydingo teritorijų priskyrimo mokykloms, dėl nelogiško, neapgalvoto, nepasverto gatvių priskyrimo V. Bacevičiaus pradinei mokyklai. Mokykla už tvoros, bet tu gyveni šiapus tvoros ir jei tavo vaikas lanko tą mokyklą, jis jau iš kito rajono. Gerai dar, kad ne iš kito pasaulio.

Platonas pateikė apibrėžimą: „Žmogus yra dvikojis beplunksnis gyvūnas“. Diogenas Sinopietis nupešė gaidį ir atnešė į mokyklą tardamas žodžius: „Štai Platono žmogus“. 

Ką man reikėtų nunešti į Kauno savivaldybės tarybos posėdį?

"Advokate, jūs neturite užduoti to klausimo..."


Lietuviškoji Temidė...

429-oji istorija. Teismo ir teisingumo simbolis Temidė paprastai vaizduojama užrištomis akimis - neva bešališka. Tačiau mūsuose ji akiplėšiškai nusiima nuo akių raištį, žvalgosi į šalis ir netgi komentuoja. O juk turėtų tik klausytis ir pasvėrus abiejų šalių argumentus, bešališkai nuspręsti į kurią pusę pakryps svarstyklės.

Šių metų gegužės 8 dieną įvyko teismo posėdis byloje pagal Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos skundą dėl mokyklos pastato modernizavimo. Bylą nagrinėjo trys teisėjai - Natalija Zelionkienė (pirmininkaujanti), Gintaras Čekanauskas ir Janina Vitunskienė. Po posėdžio advokatų Dominyko Varno ir Rūtos Visocnik pasiteiravau:

-Kaip posėdis?

Advokatės Rūtos Visocnik atsakymas nustebino:

-Buvo galima daug ko tikėtis, tačiau teko pamatyti tai, ko nemačiau daugiau kaip per 20 metų savo advokatės praktikos: teisėjas Gintaras Čekanauskas trukdė užduoti klausimus, o savivaldybės atstovei padėjo atsakyti į tuos mūsų klausimus, kuriuos teikėsi leisti užduoti, o ši pati nutardavo, kad klausimas "ne apie bylos esmę" ir neatsakydavo. Kolegijai pirmininkaujanti teisėja  į tokį savo kolegos elgesį bei į savivaldybės atstovės “vadovavimą” posėdžiui nereagavo, nors turėjo.

Pasirodo, teisėjas G. Čekanauskas, posėdžio (2018.05.08) metu tiek advokatui Dominykui Varnui duodant dėl bylos paaiškinimus, tiek teikiant prašymus teismui nuolat kalbino pirmininkaujančią teisėją Natalją Zelionkienę ir taip trukdė jai klausytis advokatų argumentų. D. Varnas ne vieną sykį buvo priverstas nutraukti savo paaiškinimus ir prašymų teikimą, laukdamas kol teisėjas G. Čekanauskas visaip gestikuliuodamas baigs kalbinti pirmininkaujančią teisėją. Iš kalbinimo būdo buvo matyti, kad teisėjas aiškiai nesutinka su vis dar išsakoma ir net nebaigta išsakyti pozicija ir teisiniais argumentais, taip pirmininkaujančiai teisėjai piršdamas savo išankstinę nuomonę. Susidarė įspūdis, kad daliai teismo visiškai neįdomu, ką pasakys advokatai, nes dalis teismo jau ir taip IŠ ANKSTO žino, ką šie pasakys ir kaip teismas nuspręs.

Nagi paspėliokime: gal teisėjai jau pavargo nuo visokiausių nūdienos "nuobodžių" bylų ir norėjosi kuo greičiau išnagrinėti, išknebinėti bylą? Gal taip paprasčiau? Kol advokatai šneka, proceso eigoje pasitari ir nusprendi - greituoju būdu.

-Nemanau, kad tai buvo daroma vardan geresnio ar greitesnio bylos išnagrinėjimo. Juk teisėjas Gintaras Čekanauskas netrukdė savivaldybės atstovei kalbėti. Trukdma buvo tik pareiškėjui - mokyklos atsovams, - paprieštaravo R.Visocnik.

-Akivaizdu kai 2016 metais nauja byla pateko ne pas Gintarą Čekanauską, V. Bacevičiaus mokyklai tiesiog labai pasisekė, nes bylą nagrinėjo kiti teisėjai ir tai darė bešališkai, kaip ir privalo. Tada V. Bacevičiaus pradinės mokyklos bei Kauno Žaliakalnio progimnazijos reorganizaciją sustabdė, ir labai ilgai gilinosi, nagrinėjo... - pastebėjo advokatas Dominykas Varnas ir atsiduso: - Tik gaila, jog bylos baigtis neatspindėjo to gilinimosi.

Matyt buvo priimtas labiau politinis nei teisinis sprendimas.

Dėl ko šįkart V. Bacevičiaus mokyklos bendruomenė bylinėjosi teisingumo rūmuose? Dar 2013 m. birželio 26 d. Kauno savivaldybės taryba sutarė, jog laikas parengti miesto integruotos teritorinės Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijų vystymo programų bendrąjį finansavimą. Trimis atsikirais raštais savivaldybė informavo V. Bacevičiaus pradinę mokyklą, kad pagal tris programas jai bus skirtos lėšos.  Jei informavo apie programas, vadinasi jos turėjo būti - juk savivaldybė ir jos administracija rimta įstaiga, o ne kokia nors... "šaraškino" kontora... Tačiau kad ir kaip V. Bacevičiaus pradinės mokyklos bendruomenės atstovai geidė tas programas išvysti, tai ir neišvydo. Pažadėjo mokyklai pinigų remontui, bet neskyrė. Juk pinigų yra. Juk ir meras V. Matijošaitis vis tą patį kartoja - “pinigų yra”. Niekas jau nebepamena tos amžiną atilisį "Sekundės" banko reklamos: "Reikia pinigų, reikia pinigų? Pinigų yra!". Ką daryti bendruomenei, jei ji įtaria, jog pinigų buvo, bet jie ėmė staiga ir išgaravo? Aišku, teisman! Manote, jog tam nebuvo jokio rimto pagrindo? Buvo ir yra, tik teismas nenori matyti, girdėti, žinoti.

2017m. liepos 26d. ir rugsėjo 12d. Kauno savivaldybė ir Kauno regiono plėtros taryba V. Bacevičiaus pradinės mokyklos išsaugojimui priėmė du svarbius sprendimus.

2017m. liepos 26d. Kauno regiono plėtros taryba patvirtino LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2014-2020 metų Europos sąjungos investicinių fondų veiksmų programą "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas". Iš ES struktūrinių fondų lėšų buvo siūloma bendrai finansuoti Kauno regiono projektų sąrašą. Jo 4 puslapyje yra  nurodyta, kad miesto savivaldybės administracijai iš viso yra skiriama 886 tūkst. €, kurių paskirtis: Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas, didinant paslaugų efektyvumą. Tačiau tais pačiais metais rugsėjo 12d. Kauno savivaldybės taryba persigalvojo - pakeitė savo pačios (metų pradžioje, vasario 7d.) patvirtintą 2017-2019m. strateginių veiksmų planą. Jame atsirado NAUJAS antrasis priedas, kuriame Žaliakalniui liko tik pusė Kauno regiono plėtros tarybos skirtų lėšų - 443 tūkst. €, kuriuos skyrė KTU licėjui, J. Jablonskio gimnazijai, darželiui. Be abejo, visos šios įstaigos - Žaliakalnyje. Tačiau likę pinigai ėmė ir nuplaukė nežinia kuria kryptimi arba tiesiog tapo nematomi. Tad savivaldybė negali teigti, jog neturi pinigų už kuriuos galėtų iš esmės atnaujinti V. Bacevičiaus pradinę mokyklą, juolab, jog jie buvo skirti labai konkrečiam tikslui - Žaliakalnio ugdymo įstaigoms modernizuoti. Jei pinigai nebūtų prasmegę skradžiai žemę, nereikėtų V. Bacevičiaus pradinės mokyklos naikinti, išvarant mokytojus ir mokinius į sausakimšą Žaliakalnio progimnaziją. Juolab, ne šiaip sau tie eurai buvo skirti. 2014 metų lapkričio 12 d. Žaliakalnio seniūnija surašė V. Bacevičiaus mokyklos statinio patikrinimo aktą ir ekspertai ĮPAREIGOJO iki 2015m. balandžio 3d. suremontuoti šį pastataą arba jį nugriauti. Tačiau NĖ EURO NEBUVO SKIRTA nei iki 2015 balandžio 3-ios, nei 2016 balandžio 3-ios, nei 2017 balandžio 3-ios, 2018 balandžio 3-ios.

Rūta Visocnik gegužės 8-osios posėdžio pradžioje paprašė teismo pasižiūrėti į šią bylą neformaliai. Teismas ir pasižiūrėjo...

Ir mes pasižiūrėkim, nors į vieną posėdžio epizodą... bešališkai.

Toliau pateikiama nekooreguota stenograma:

Advokatas D. Varnas: Atsakykite prašau... gal galite pakomentuoti 2014 metų lapkričio 12d. statinio apžiūros akte nurodyto reikalavimo organizuoti defektų pašalinimo darbus, suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinį vykdymą. Koks buvo vykdymas šio patikrinimo apžiūros akto?

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: 2014 metais iš tikrųjų susirūpinome pastato būkle... čia vėl grįžtame prie bylos 117... toje byloje išsamiai nagrinėjome šitas aplinkybes... iš tikrųjų Kauno miesto savivaldybė sprendė ar remontuoti pastatą ar priimti kitus sprendimus. Šioje netgi byloje yra pateiktas rašytinis įrodymas, kad trečiasis asmuo [Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla]  šioje byloje rengė investicinį projektą, kurį norėjo teikti pagal Norvegijos fondo dėl medinio... paveldo apsaugos priemonių... remonto... sąmata siekė 600 tūkst. dar tuo metu litais... tai bet, atstove, esame šitas aplinkybes išsamiai išnagrinėję, tad nemanyčiau kad vėl pasakojamos istorijos iš naujo keičia šiai dienai kažką...

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Gerai. Atsakė.

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: Tais metais ieškojome galimybių, bet buvo nuspręsta pastato neremontuoti, o mokyklą reorganizuoti...

Advokatas D. Varnas: Tai jūs manote, kad atsakėte į mano klausimą?

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: Taip.

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Atsakė kaip atsakė. Nereikia tiesiog...

Advokatas D. Varnas: Ne...Tai sako..."ieškojome galimybių"... tai koks buvo vykdymas šio rašto... šio įpareigojimo?

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Taigi paaiškino.

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: Šiai dienai yra raštas 2017 metų...

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Nesiginčykit... atsakė kaip atsakė ir jūs nenorėkit išgauti atsakymo kokio norite.

Advokatas D. Varnas: Gerai. Kitas klausimas: patikslinkite, prašau, kokių galimybių... Ką jūs nuveikėte ieškodami galimybių vykdydami šituos įpareigojimus?

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Nusprendė, kad...

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: Taip, nusprendėme reorganizuoti mokyklą, neremontuoti pastato.

Advokatas D. Varnas: Aš nežinau... ar patarinėt reikia atsakovei ar...

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Nereikia...

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Užtat, kad atsakė į jūsų klausimą. Tai advokate, ko jūs norit... kokių galimybių, kad nusprendė reorganizuoti...

Advokatas D. Varnas: Aš taip suprantu...

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Gerai... tęskit klausimus...

Advokatas D. Varnas: Aš dėl reorganizavimo neklausiu. Aš klausiu kada pastatas bus suremontuotas?

Savivaldybės administracijos atsakovė Kristina Kripienė: Suremontuotas... kad būtų bendrojo ugdymo mokykla nebus niekada.

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Taigi kalba.. atsakė...

Advokatas D. Varnas: Taigi klausykit - yra įpareigojimas tą statinį suremontuoti. Ne ugdymo įstaigą, bet statinį.

TEISĖJA Janina Vitunskienė: ... tai esate viešojo administravimo subjektas, kad rūpinatės...

Advokatas D. Varnas: Aš manau, nereikėtų sufleruoti, kaip atsakovei atsakinėti. Visų pirma nei teisėjas Čekanauskas, nei kiti neturėtų sufleruoti, o aš manau, kad galiu užduoti klausimą.

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Advokate, jūs neturite užduoti to klausimo, į kuris... į kurį jau buvo atsakyta labai aiškiai...

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Ir sekite bylos eigą...

TEISĖJAS Gintaras Čekanauskas: Taip... ir prašom nesikartoti...

Pirmininkaujanti TEISĖJA Natalija Zelionkienė: Ir kalboj atsakovo atstovė paminėjo, jog... nebuvo nuspręsta mokyklos remontuoti.

Jei į klausimą netsakoma, vadinasi yra ką slėpti.

Jei net Temidė nusiriša nuo akių raištį, vadinasi yra dėl ko.

Per futbolo rungtynes sirgaliai šaukia: "Teisėją į muilą!". O ką daryti su tokiais teisėjais? Buvo kreiptąsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašant G. Čekanauską nušalinti nuo bylos. Prašymas buvo atmestas. Lietuvos teismams toks teisėjo elgesys, matyt yra norma.

2018 m. gegužės 11 d., penktadienis

Pokalbių finalas: direktorė nesilaiko LR Švietimo įstatymų, bet jos atleisti negalimaJurgita Bugenienė

428-oji istorija. Kauno (Žaliakalnio) V. Bacevičiaus pradinės mokyklos Taryba iki 2018 gegužės 07 d. iš mokyklos direktorės Jurgitos Bugenienės nei susipažinimui, nei svarstymui nebuvo gavusi direktorės 2016 metų veiklos ataskaitos. Tad jos ir negalėjo apsvarstyti. Kol veiklos ataskaitos mokyklos taryba neapsvarsto, tol mokymo įstaigos vadovė negali ataskaitos teikti svarstyti savivaldybės tarybai. Toks Švietimo įstatymas ir jo privalu laikyti. Tačiau matomai, nei J. Bugenienei, nei savivaldybės klerkams įstatymai negalioja.

Direktorė Jurgita Bugenienė įrodinėjo, kad nei 2016, nei 2017 metų veiklos ataskaitų ji neprivalanti ir neprivalėjo pateikti mokyklos tarybai svarstyti, su ja susipažinti, nors tokias jos pareigas ir mūsų tarybos teises kasmet svarstyti vadovo ataskaitą imperatyviai numato LR Švietimo įstatymo 37.4-5 d., 47 str. 1 d. 4 p., 59 str. 7 d. 10 p., 59 str. 14 d., 60 str. 5 d., 64 str. 6 d. (Imperatyvus - (lot. imperativus - liepiamasis, įsakomasis): 1. liepiantis, įsakantis; 2. reiškiantis neatidėliotiną būtinumą.)

Vadinasi direktorė nėra susipažinusi su Švietimo įstatymu ir neketina jo vykdyti.

2018 gegužės 07 d. V. Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos posėdyje direktorės 2016 metų veiklos ataskaitą visgi pavyko apsvarstyti ir jai vienbalsiai buvo NEPRITARTA.

Nirektorės atleisti negalima, nevalia, neįmanoma... nesvarbu, kad 120 bendruomenės nepasitiki direktore.
Tik didelių pastangų ir įtikinėjimo dėka ir tik posėdžio antrojoje pusėje iš mokyklos direktorės mokyklos Tarybai pavyko išsireikalauti JAU SAVIVALDYBĖS TARYBAI pateiktą 2017 metų veiklos ataskaitą.

Su 2017 metų veiklos ataskaita galų gale mokyklos taryba susipažino, ją apsvarstė ir vienbalsiai NEPRITARĖ.

Mokyklos Tarybos posėdžio metu galutinai paaiškėjo, jog direktorė absoliučiai nesusitvarko su mokinių interesus užtikrinančia informacija, nei su priimamais ir priimtinais sprendimais ir nesutinka papildyti reorganizavimo sąlygų aprašą, ir neketina vykdyti Švietimo įstatymo nuostatų.

Mokyklos bendruomenė 2018 kovo 19 d. jau buvo savivaldybei pateikusi pareiškimą su 120 bendruomenės narių parašais dėl nepasitikėjimo J. Bugeniene. Tačiau savivaldybei pasirodė, jog direktorė J. Bugenienė, kompetencijos valdyti mokyklą turi per akis.

Žaliakalnio progimnazija pagal higienos normas...
Tačiau stebint direktorės veiksmus ir klausantis posėdžio metu jai užduodamų klausimų iškyla esminis klausims: O KĄ DIREKTORĖ VEIKIA? Ką ji dienų dienomis per porą metų savo kabinete veikė? Nes ko bepaklausi, to nežino, nieko neprisimena, su įstatymais nesusipažinusi ir maža to, netgi nesiruošia su jais susipažinti. Jos veiksmai chaotiški. Staiga nei iš šio nei iš to, nepasitarusi su mokyklos bendruomene, jos neinformavusi, perima S. Lozoraičio mokyklos patalpas, kurios NETURI higienos paso. Net jeigu V. Bacevičiaus mokyklą, prieš bendruomenės valią, ir būtų bandoma perkelti iš Žaliakalnio į Viljampolę, direktorė nė nebando prašyti lėšų tų patalpų remonui, nė nebando gauti higienos paso. O Nacionalinis Visuomenės Sveikatos centro (NVSC) nė neketina išduoti S. Lozoraičio mokyklos patalpoms higienos paso, kol direktorė nepateiks šūsnies dokumentų. Tačiau ar apskritai juos reikia pateikti, jei J. Bugenienė šioje situacijoje elgiasi kaip ežiukas rūke (tas bent jau mąstė). V. Bacevičiaus pradinės mokyklos higienos pasas sustabdytas, perimamos naujos patalpos be higienos paso, bandoma mokinius perkelti į Žaliakalnio progimnaziją, kuri irgi neatitinka higienos normų reikalavimų. Nė vienas geras žaidėjas nesusigriebia į saują visų blogų kortų. Taip sakant, ką savivaldybė pasiūlo, tą J. Bugenienė ir griebia - kas ir kaip bus po to, apie tai negalvoja ir nepajėgia galvoti.

V. Bacevičiaus gegužės 7d. posėdyje galutinai paaiškėjo, jog į Žaliaklanio progimnaziją perkelti pradinukų nėra jokių galimybių. Žaliakalnio progimnazija neturi tinkamo, higienos normos HN 21:2011 reikalavimus tenkinančio sporto salės ploto, elementariai neturi patalpų tinkamų mūsų mokyklos mokinių ugdymo veiklai organizuoti. Reorganizavimo sąlygų apraše, pasirašytame Jurgitos Bugenienės, nėra nurodoma, kaip ši problema būtų sprendžiama.

Higienos pasų nėra, mokyklos neatitinka higienos normos reikalavimų, direktorė, kuriai pavesta valdyti mokyklą ir vykdyti reorganizaciją, nekompetetinga, tačiau Kauno savivaldybės tarybai vistiek viskas atrodo gerai. Jai lygiai taip pat nekliūva ir tai, jog Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2018 balandžio 16 d. duomenimis, Kauno mieste yra dar 4 ugdymo įstaigos, neturinčios higienos paso - kai kurios galbūt niekad ir jo ir neturėjo - tačiau jos veikia ir vargo nemato ir dėl to neketinama jų nei reorganizuoti anei perkelti į kitas patalpas.
Mokyklos neturinčios higienos paso, bet toliau sėkmingai dirbančios...

Jei Kauno savivaldybės taryba laikytusi LR švietimo įstatymų, ji privalėtų J. Bugenienę atleisti per 10 dienų.

Jei Kauno savivaldybė laikytusi LR švietimo įstatymų, ji privalėtų nutraukti bet kokią Žaliakalnio mokyklų reorganizaciją, kol patalpos neatitiks higienos normų reikalavimų.

LR Švietimo įstatymo 53 str. 5 d. nustato, kad Švietimo ir mokslo ministro įgaliotai įstaigai nustačius, kad švietimo įstaigoje nėra sudarytos sąlygos užtikrinti švietimo kokybę laiduojantį valdymą, švietimo ir mokslo ministras per 20 darbo dienų nuo atlikto švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo dienos kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą) dėl pakartotinio švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos vertinimo.

LR Švietimo įstatymo Švietimo įstaigos taryba, švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitą
J. Bugenienė švenčia "Vieningo Kauno" globojamos mokyklos jubiliejų - raskite ją...
įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (dalyvių susirinkimą) ir prašo jos (jo) įvertinti švietimo įstaigos vadovo darbą. Jeigu švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaita įvertinama nepatenkinamai dvejus metus iš eilės, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo, savivaldybių švietimo įstaigų vadovų atveju – savivaldybės taryba priima sprendimą atleisti švietimo įstaigos vadovą iš pareigų ir nutraukti su juo sudarytą darbo sutartį per 10 darbo dienų nuo švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo, neišmokant jam išeitinės išmokos.
Atsižvelgiant į tai, Žaliakalnio V. Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos pareikalavo vykdyti LR Švietimo įstatymo nuostatas ir per 10 darbo dienų imtis priemonių atleisti Kauno (Žaliakalnio) V. Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorę Jurgitą Bugenienę iš pareigų, taip pat pradėti darbo drausmės pažeidimų tyrimo procedūrą.
Pasimokykime geografijos...

Taip pat pareikalavo netvirtinti V. Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorės pasirašyto šios mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo, kadangi joje nenurodytos visos reikiamos sąlygos, būtinos užtikrinti mokinių ir mokytojų interesus, neišspręstas patalpų pakankamumo ir tinkamumo klausimas, nenurodomi darbuotojų atleidimo ar perkėlimo klausimų sprendimo būdai, reorganizavimui nepasiruošta.